KULLANIM KOŞULLARI


          Albüm34 ibaresi bulunan tüm alanlarda ( Göker Çiloğulları ve Ort. adına tescilli marka olan Albüm34’ den bahsedilmektedir) Kullanım konusundaki kısıtlamalar
 bu site, Albüm34 adına Göker Çiloğulları ve ortaklığına ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen kendi kaynaklarından sağlanmaktadır ve bu malzemeler ulusal ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

            Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Albüm34 ’e telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz.

            Bu lisans kapsamında Albüm34 
şu aşağıdakileri yapma hakkına sahip olur: 1.Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak. 2.Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.

            Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.


 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.